4de jaar: Ondernemen en IT

Voor wie?

Je wilt je weg vinden in een computergestuurde handelswereld, je hebt belangstelling voor de bedrijfswereld in al zijn aspecten, je geeft de voorkeur aan zakelijk taalgebruik en je wenst een brede algemene vorming.

Wat leer je?

De eerste viool wordt hier gespeeld door bedrijfseconomie. Je bestudeert de verschillende afdelingen van een bedrijf met alle bijhorende administratieve documenten.
Je verwerkt deze documenten via een dubbele boekhouding.
Je leert verkoopgesprekken voeren en je krijgt veel verkooptechnieken onder de knie via een grote marketingen verkoopoefening. Door veelvuldige contacten met bedrijven in en rond Lier in het kader van ons peterschapsproject, wordt de leerstof een stuk realistischer.

Ondernemen en IT bereidt je niet enkel voor op de studierichting ‘Marketing en ondernemen’, maar ook op ‘Accountancy en IT’ en ‘IT en netwerken’ door een stevige bijdrage wiskunde.

Informatica is op toepassingen afgestemd, zoals tekstverwerking, elektronisch rekenblad, gegevensbeheer en presentatiesoftware. Naast dit alles maak je kennis met algoritmen en de basisstructuren van programmeren.

De overige vakken, waaronder een ruime bijdrage van de talen, staan mee borg voor je algemene ontwikkeling.

En daarna?

In de derde graad is Accountancy en IT, IT en netwerken of Marketing en ondernemen de normale voortzetting. Wil je echter de overgang wagen naar Office management en communicatie dan is er een inhaalbeweging nodig voor Frans, Engels en Duits.
Voor Communicatie en media zal je Duits moeten bijwerken.

Lesuren Ondernemen en IT
4de jaar
godsdienst2
Nederlands4
Frans4
Engels3
bedrijfseconomie6
informatica3
wiskunde4
geschiedenis1
aardrijkskunde1
natuurwetenschappen2
lichamelijke opvoeding2
aantal lesuren32