4de jaar: Ondernemen en communicatie

Voor wie?

Als je van talen houdt, als je graag leest en schrijft, dan is Ondernemen en communicatie dé studierichting voor jou: de enige studierichting met gemiddeld 14 lesuren moderne talen per week!

Wat leer je?

De talen, met een uitgebreider programma dan in Ondernemen en IT en met het nieuwe vak Duits in het derde jaar, bereiden je voor op een talenloopbaan in de bedrijfswereld. Praktische taalvaardigheid en vlotte communicatie zijn bijzonder belangrijk.

Informatica is op toepassingen afgestemd. Het gebruik van de computer passen we toe in tekstverwerking, elektronisch rekenblad, gegevensbeheer en presentatiesoftware.

Bedrijfseconomie bepaalt mee het handelskarakter van deze studierichting.

De overige vakken staan mee borg voor een degelijke algemene vorming.

En daarna?

Met Ondernemen en communicatie mik je op twee studierichtingen in de derde graad: Office management en communicatie of Communicatie en media.
Wil je echter de overgang wagen naar Marketing en ondernemen of Accountancy en IT, dan is er een inhaalbeweging nodig voor wiskunde en bedrijfseconomie.

Lesuren Ondernemen en communicatie
4de jaar
godsdienst2
Nederlands4
Frans5
Engels4
Duits1
bedrijfseconomie3
informatica3
wiskunde3
geschiedenis1
cultuur en communicatie1
aardrijkskunde1
natuurwetenschappen2
lichamelijke opvoeding2
aantal lesuren32