6de jaar: Office management en communicatie (OMC)

Voor wie?

Je komt uit 4 Ondernemen en communicatie en kiest deze richting als je aanleg hebt voor talen.

Je houdt van gevarieerd secretariaatswerk met veel contact binnen en buiten het bedrijf of de organisatie.

Wat leer je?

Bij de talen ligt de klemtoon op het zakelijk taalgebruik in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

In het vak office management gaat veel aandacht naar bedrijfsadministratie, organisatie van het secretariaat en veel gebruikte computerpakketten. De ICT-vaardigheden van een hedendaagse ‘office assistant’ worden ingeoefend.

In het vak recht maak je kennis met het burgerlijk recht, sociale wetgeving en fiscaal recht.

In het zesde jaar ga je twee weken op Franstalige stage in een bedrijf of organisatie.

En daarna?

Je wordt voorbereid op het hoger onderwijs. Een professionele bacheloropleiding ligt binnen de mogelijkheden.
Wil je liever meteen aan het werk, dan kan dit als ‘office assistant’.
Je kan ook kiezen voor een korte Se-n-Se-opleiding. Hierdoor verhoog je je kans op tewerkstelling.

Lesuren Office management en communicatie
6de jaar
godsdienst2
Nederlands3
zakelijke communicatie Nederlands2
Frans5
Engels4
Duits3
geschiedenis1
esthetica (CLIL)1
wiskunde2
aardrijkskunde1
natuurwetenschappen1
lichamelijke opvoeding2
office management (CLIL)5
recht2
aantal lesuren34

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak esthetica in het Frans en een deel van het vak office management in het Engels volgen.