6de jaar: Marketing en ondernemen (MO)

Voor wie?

Als je voor Marketing en ondernemen kiest, moet je de basis van de bedrijfsgerichte vorming bezitten, zowel op commercieel, boekhoudkundig als wiskundig vlak.

Ook een degelijke informaticavorming is noodzakelijk.

Wat leer je?

Je kiest voor een studierichting waarin de klemtoon ligt op een commerciële vorming.

De bedrijfseconomische vorming bestaat uit drie onderdelen: een commercieel, een administratief en een bedrijfsgericht gedeelte. Er wordt aandacht besteed aan marketing, aan- en verkopen op nationaal en internationaal niveau, het afhandelen van administratie, het voeren van een boekhouding en het ondernemen.
Deze onderdelen worden niet alleen theoretisch behandeld, maar ook praktisch door het oprichten van een minionderneming en bedrijfsbezoeken.

De talen worden onderwezen vanuit een bedrijfseconomische invalshoek.

En daarna?

Je wordt voorbereid op het hoger onderwijs. Een professionele bacheloropleiding ligt binnen de mogelijkheden. Na je opleiding Accountancy en IT kan je ook dadelijk gaan werken als boekhoudkundige bediende. Je kan ook kiezen voor een korte Se-n-Se-opleiding. Hierdoor verhoog je je kans op tewerkstelling.

Lesuren Marketing en ondernemen
6de jaar
godsdienst2
Nederlands4
Frans4
Engels3
Duits2
geschiedenis1
esthetica (CLIL)1
wiskunde3
aardrijkskunde1
natuurwetenschappen1
bedrijfseconomie10
lichamelijke opvoeding2
aantal lesuren34

CLIL = Content and Language Integrated Learning.
De leerling kan dit vak in het 5de jaar in het Frans volgen.