6de jaar: IT en netwerken (IT)

Voor wie?

Je komt uit 4 Ondernemen en IT of legt een goede oriënteringsproef informatica af bij het begin van het schooljaar.

Je hebt een uitgesproken belangstelling voor informatica, zowel hardware als software.

Je bezit een stevige wiskundige basis en kan logisch redeneren.

Wat leer je?

Je wordt opgeleid om computersystemen en netwerken op te zetten, te onderhouden en uit te breiden.
De klemtoon ligt op het efficiënt oplossen van probleemsituaties, het begeleiden van pc-gebruikers en het beheersen van de informatieverwerking.

Grote gehelen elektronica worden geïntegreerd in de lessen informatica. Dit is een belangrijke meerwaarde voor je verdere studies.

Naast het verwerven van specifieke vakkennis gaat er veel tijd naar het verwerven van functionele talenkennis en naar de algemene vorming binnen het handelsonderwijs.

En daarna?

Je wordt voorbereid op het hoger onderwijs. Een professionele bacheloropleiding ligt binnen de mogelijkheden.
Wil je liever onmiddellijk aan de slag, dan vind je een job als (hulp)systeembeheerder en/of helpdeskmedewerker. Je kan ook kiezen voor een korte Se-n-Se-opleiding. Hierdoor verhoog je je kans op tewerkstelling.

Lesuren IT en netwerken
6de jaar
godsdienst2
Nederlands3
Frans3
Engels3
geschiedenis1
esthetica (CLIL)1
wiskunde4
aardrijkskunde1
natuurwetenschappen1
toegepaste informatica9
stage2
lichamelijke opvoeding2
ondernemend project2
aantal lesuren34

CLIL = Content and Language Integrated Learning.
De leerling kan dit vak in het 5de jaar in het Frans volgen.