6de jaar: Communicatie en media (CM)

Voor wie?

Je komt uit 4 Ondernemen en communicatie of je bent bereid om bij te werken voor vakken als Duits en informatica.

Je bent sterk geïnteresseerd in communicatie. Van nature ben je vlot, flexibel en correct in de omgang met mensen.

Wat leer je?

Na twee jaar Communicatie en media kent communicatie geen geheimen meer voor je.

Je leert efficiënt communiceren aan diverse doelgroepen.

Je oefent de basistechnieken van fotobewerking, audio- en videomontage, het opmaken van teksten, affiches, uitnodigingen en brochures, het maken van een website,…

Je leert hoe je evenementen organiseert.

Je maakt kennis met alle aspecten van public relations en media.

Je traint je mondelinge en sociale communicatievaardigheden.

En daarna?

Je wordt voorbereid op een professionele bacheloropleiding.
Leerlingen die afstuderen kiezen vooral voor de opleidingen communicatie, leerkracht lager onderwijs kleuteronderwijs, orthopedagogie, toegepaste psychologie of evenementenorganisatie.
Kies je onmiddellijk voor de arbeidsmarkt, dan vind je een job als onthaal- en/of pr-medewerker, maar je kan ook terecht in de sociale sector.

Communicatie en media
6de jaar
godsdienst2
Nederlands3
Frans4
Engels3
Duits2
geschiedenis1
esthetica (CLIL)1
wiskunde2
natuurwetenschappen/aardrijkskunde1
lichamelijke opvoeding2
toegepaste economie2
public relations
evenementenorganisatie
gesprekstechnieken
groepscommunicatie
media en actualiteit
multimedia
psychologie
11
stages2
aantal lesuren34

CLIL = Content and Language Integrated Learning.
De leerling kan dit vak in het 5de jaar in het Frans volgen.