6de jaar: Accountancy en IT (AIT)

Voor wie?

Je komt bij voorkeur uit 4 Ondernemen en IT. Is dat niet zo, dan is wellicht zowel de boekhoudkundige vorming als de informaticakennis onvoldoende en wordt van jou een extra inspanning gevraagd om de eventuele achterstand weg te werken. Je krijgt hiervoor de nodige informatie bij de inschrijving.

Heb je een goede wiskundige basis en aanleg voor logisch en analytisch denken, dan is Accountancy en IT beslist iets voor jou.

Wat leer je?

Zoals de naam van de studierichting doet vermoeden, steunt de opleiding Accountancy en IT op twee pijlers: bedrijfseconomie en toegepaste informatica.

In bedrijfseconomie komen allerlei aspecten van het beleid van een onderneming aan bod. De klemtoon ligt bij de gevolgen hiervan op boekhoudkundig vlak.

Toegepaste informatica omvat zowel het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen (inclusief programmeren) als het ontwikkelen van databanken met gebruiksvriendelijke (web)toepassingen.

In de talen wordt ruime aandacht besteed aan de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.

Daarnaast speelt ook wiskunde een belangrijke rol.

En daarna?

Je wordt voorbereid op het hoger onderwijs. Een professionele bacheloropleiding ligt binnen de mogelijkheden. Na je opleiding Accountancy en IT kan je ook dadelijk gaan werken als boekhoudkundige bediende. Je kan ook kiezen voor een korte Se-n-Se-opleiding. Hierdoor verhoog je je kans op tewerkstelling.

Lesuren Accountancy en IT
6de jaar
godsdienst2
Nederlands3
Frans3
Engels3
geschiedenis1
esthetica (CLIL)1
wiskunde4
aardrijkskunde1
natuurwetenschappen1
toegepaste informatica5
bedrijfseconomie8
lichamelijke opvoeding2
aantal lesuren34

CLIL = Content and Language Integrated Learning.
De leerling kan dit vak in het 5de jaar in het Frans volgen.