3de en 4de jaar: Taal en communicatie

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Dat betekent dat theoretische inzichten en concepten worden aangereikt om ze nadien om te zetten in de praktijk en zo concrete uitdagingen effectief aan te pakken. Op die manier word je voorbereid op een specifieke selectie van professionele bachelors en de arbeidsmarkt, in dit geval binnen het domein Taal en cultuur.

Voor wie?

Je komt uit het tweede leerjaar A. Je bent sociaal vaardig en hebt een sterk taalgevoel. Je beleeft plezier aan lezen, luisteren, schrijven en spelen met taal. Je durft het woord nemen, zowel schriftelijk als mondeling. Je hebt interesse in media en bent nieuwsgierig naar andere culturen. Het uitwerken van communicatieplannen voor bedrijven lijkt jou wel leuk.

Wat leer je?

Je leert je vlot en gepast uit te drukken in Nederlands, Duits, Engels en Frans. Je ontdekt de verschillende soorten, vormen en effecten van communicatie en leert te reflecteren op je eigen communicatiestijl en die van anderen. De vaardigheid om auditieve, visuele en audiovisuele communicatieproducten uit te werken komt eveneens aan bod. Je leert hoe je communicatieprojecten van bedrijven kan plannen, organiseren en ondersteunen, rekening houdend met het communicatiebeleid van het bedrijf. Bewust en deskundig omgaan met media is eveneens een belangrijk onderdeel van de opleiding, net zoals het geven van presentaties.

En daarna?

In de derde graad is Taal en communicatie de meest logische vervolgopleiding.

Na de derde graad kan je voortstuderen aan de hogeschool. Logische studierichtingen zijn dan Communicatiemanagement, Journalistiek, Media en Entertainment business, Office management,… Indien je niet wil verder studeren, kan je ook meteen aan de slag in een communicatieve functie.

Lesuren Taal en communicatie
3de jaar4de jaar
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands55
Engels33
Frans44
wiskunde33
natuurwetenschappen21
aardrijkskunde11
geschiedenis11
MEAV*1
Duits12
public relations55
groeiuur12
coachuur11
aantal lesuren3232

* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming.