3de en 4de jaar: Taal en communicatie

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Dat betekent dat theoretische inzichten en concepten worden aangereikt om ze nadien om te zetten in de praktijk en zo concrete uitdagingen effectief aan te pakken. Op die manier word je voorbereid op een specifieke selectie van professionele bachelors en de arbeidsmarkt, in dit geval binnen het domein Taal en cultuur.

Voor wie?

Je komt uit het tweede leerjaar A. Je hebt interesse in communicatie, taal, mensen en media. Je wil graag en vlot leren communiceren in verschillende talen. Het is fijn als je al sociaal, creatief en taalgevoelig bent. Maar je bent ook welkom als je dit graag wil bijleren. Fotografie, video-en audiomontage, spreken voor een publiek, het ontwerpen van affiches en andere communicatieproducten lijken je wel leuk. Net zoals het spelen met taal in al haar vormen.

Wat leer je?

Je leert je vlot en gepast uit te drukken in maar liefst vier talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans. Aan de hand van inzichten in de psychologie reflecteer je op je eigen communicatiestijl en die van anderen. Je experimenteert volop met blogs, podcasts, posters, video’s en heel wat andere communicatievormen. Uiteraard leer je verschillende presentatietechnieken onder de knie te krijgen. Ook het organiseren van evenementen is een onderdeel van je opleiding tot communicatiedeskundige.

En daarna?

In de derde graad is Taal en communicatie de meest logische vervolgopleiding.

Na de derde graad kan je voortstuderen aan de hogeschool. Logische studierichtingen zijn Communicatiemanagement, Journalistiek, Media en Entertainment business … Indien je niet wil verder studeren, kan je ook meteen aan de slag in een communicatieve functie in een organisatie.

Lesuren Taal en communicatie
3de jaar 4de jaar
aardrijkskunde11
Duits12
Engels33
Frans44
geschiedenis11
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen21
Nederlands55
wiskunde33
public relations55
wereldwijs11
groeiuur11
coachuur11
aantal lesuren3232