3de en 4de jaar: Organisatie en logistiek

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktgericht finaliteit. Dat betekent dat je de nodige beroepskwalificaties verwerft die nodig zijn om na je zesde jaar vlot mee te kunnen op de arbeidsmarkt, in dit geval voor een job binnen het domein Economie en organisatie.

Voor wie?

Je komt uit het tweede leerjaar A of B. Je wil graag meer leren over de onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten in een onderneming. Je bent ordelijk en nauwkeurig en werkt graag met de computer.

Wat leer je?

Je ontwikkelt op een praktijkgerichte manier je sociale vaardigheden zodat je efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk kan omgaan met bezoekers of klanten tijdens onthaal- of verkoopactiviteiten. Je leert de basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in Nederlands, Frans en Engels.

Als onthaalmedewerker leer je administratieve taken uitvoeren zoals het onthalen, registreren en informeren van bezoekers, het verwerken van (elektronische) post, het verwerken en beheren van gegevens en (digitale) documenten, het ondersteunen van interne vergaderingen en activiteiten …

Als verkoopmedewerker leer je activiteiten uitvoeren in een winkelomgeving zoals artikels voorbereiden en presenteren, de klant ondersteunen tijdens de verkoop, het verzorgen van offline en online communicatie met de klant …

Als logistiek medewerker leer je activiteiten uitvoeren rond ontvangst, controle en opslag van goederen, ontdek je de functies en de organisatie in een magazijn …

Aangezien de goederen-, documenten- en informatiestroom in bedrijven meestal digitaal verlopen, is het belangrijk dat je vlot met de computer kan werken.

En daarna?

In de derde graad kan je kiezen voor de studierichtingen Logistiek of Onthaal, organisatie en sales.

Na de derde graad ben je voorbereid op een job in de logistieke keten van een organisatie, op kantoor, op het onthaal of in de verkoopafdeling.

Lesuren Organisatie en logistiek
3de jaar (’23-’24)4de jaar (’24-’25)
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
LabOR*11
Nederlands4
Engels3
Frans3
groeiuur1
wiskunde22
wereldwijs11
maatschappelijke vorming22
organisatie en logistiek1212
aantal lesuren3232
4de jaar (’23-’24)
godsdienst2
lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels3
Frans3
groeiuur1
wiskunde1
maatschappelijke vorming3
organisatie en logistiek12
natuurwetenschappen1
aantal lesuren32

* Tijdens LabOR bekijken we samen met jou jouw taalvaardigheid voor de drie talen (Nederlands, Frans en Engels). Op basis daarvan kan jij elke week kiezen hoeveel tijd je aan een bepaald vak spendeert. Daarnaast bekijken we ook waar de nood aan remediëring of verdieping ligt. We vertrekken dus vanuit jouw talenten en groeikansen.