3de en 4de jaar: Onthaal en recreatie

Onthaal en recreatie is een praktische studierichting in de arbeidsmarktgericht finaliteit. Dat betekent dat je de nodige beroepskwalificaties verwerft die nodig zijn om na je zesde jaar vlot mee te kunnen op de arbeidsmarkt, in dit geval voor een job binnen het domein Taal en cultuur.

Voor wie?

Je komt uit het tweede leerjaar A of B. Je bent sociaal aangelegd en komt graag in contact met bezoekers en klanten. Je bent graag bezig met taal en wil je vlot leren uitdrukken in Nederlands, Frans en Engels. Je houdt ervan om mensen te onthalen en te begeleiden. Je bent graag actief bezig met ondersteunende taken voor recreatieve activiteiten die georganiseerd worden voor verschillende doelgroepen. Je ziet het zitten om je handen uit de mouwen te steken en bent best handig.

Wat leer je?

In Onthaal en recreatie ligt de focus op het begeleiden van een brede variatie van vrijetijdsactiviteiten. Je maakt kennis met de vaardigheden om bezoekers te verwelkomen, registreren en informeren. Om dit te kunnen, is het belangrijk dat je leert communiceren, argumenteren en samenwerken. Je ontdekt hoe je een onthaalruimte kan inrichten en ondervindt het belang van klantvriendelijkheid.

Je doet ervaring op met diverse doelgroepen en leert hen te begeleiden bij allerlei activiteiten. Je zorgt daarbij voor de nodige voorbereidingen en het klaarzetten, aansluiten, testen en onderhouden van de vereiste apparatuur.

En daarna?

In de derde graad is Onthaal en recreatie de logische vervolgopleiding.

Na de derde graad ben je voorbereid op een job aan het onthaal van een organisatie of een job in de recreatieve sector.

Lesuren Onthaal en recreatie
3de jaar4de jaar
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
LabOR*11
Nederlands4
Engels3
Frans3
groeiuur1
wiskunde11
natuurwetenschappen11
maatschappelijke vorming33
onthaal en recreatie1212
aantal lesuren3232

* Tijdens LabOR bekijken we samen met jou jouw taalvaardigheid voor de drie talen (Nederlands, Frans en Engels). Op basis daarvan kan jij elke week kiezen hoeveel tijd je aan een bepaald vak spendeert. Daarnaast bekijken we ook waar de nood aan remediëring of verdieping ligt. We vertrekken dus vanuit jouw talenten en groeikansen.