3de en 4de jaar: Onthaal en recreatie

Onthaal en recreatie is een praktische studierichting in de arbeidsmarktgericht finaliteit. Dat betekent dat je de nodige beroepskwalificaties verwerft die nodig zijn om na je zesde jaar vlot mee te kunnen op de arbeidsmarkt, in dit geval voor een job binnen het domein Taal en cultuur.

Voor wie?

Je komt uit het tweede leerjaar A of B. Je bent sociaal aangelegd en komt graag in contact met bezoekers en klanten. Je bent graag bezig met taal en wil je vlot leren uitdrukken in Nederlands, Frans en Engels. Je houdt ervan om mensen te onthalen en te begeleiden. Je bent graag actief bezig met ondersteunende taken voor recreatieve activiteiten die georganiseerd worden voor verschillende doelgroepen. Je ziet het zitten om je handen uit de mouwen te steken en bent best handig.

Wat leer je?

In Onthaal en recreatie ligt de focus op het begeleiden van een brede variatie van vrijetijdsactiviteiten. Je maakt kennis met de vaardigheden om bezoekers te verwelkomen, registreren en informeren. Om dit te kunnen, is het belangrijk dat je leert communiceren, argumenteren en samenwerken. Je ontdekt hoe je een onthaalruimte kan inrichten en ondervindt het belang van klantvriendelijkheid.

Je doet ervaring op met diverse doelgroepen en leert hen te begeleiden bij allerlei activiteiten. Je zorgt daarbij voor de nodige voorbereidingen en het klaarzetten, aansluiten, testen en onderhouden van de vereiste apparatuur.

En daarna?

In de derde graad is Onthaal en recreatie de logische vervolgopleiding.

Na de derde graad ben je voorbereid op een job aan het onthaal van een organisatie of een job in de recreatieve sector.

Lesuren Onthaal en recreatie
3de jaar 4de jaar
Engels33
Frans33
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
maatschappelijke vorming22
Nederlands44
wiskunde22
onthaal en recreatie1212
groeiuur11
wereldwijs11
aantal lesuren3232