3de en 4de jaar: Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting met als finaliteit domeingebonden doorstroom. Dat betekent dat je wordt voorbereid op een specifieke selectie van academische en professionele bachelors, in dit geval binnen het domein Economie en organisatie.

Voor wie?

Je komt uit het tweede leerjaar A. Je hebt een goede wiskundige basis en werkt graag met cijfers. Je vindt het een uitdaging om complexere vraagstukken uit te pluizen en problemen op te lossen. Je kijkt er naar uit om meer te leren over economische concepten en het reilen en zeilen binnen bedrijven. Werken met de computer ligt jou ook wel.

Wat leer je?

De studierichting combineert een brede algemene vorming met een verdiepte basisvorming wiskunde en een uitgebreid pakket economie. In het onderdeel algemene economie maak je kennis met de consument en producent en hun relatie tot de economische wereld, de marktwerking en de rol van de overheid, internationale handel en economische relaties … Het onderdeel bedrijfseconomie spitst zich toe op de werking van ondernemingen en organisaties. Daar komen zaken aan bod zoals de ondernemingsvorm, de boekhouding, het marketingbeleid en de berekening en interpretatie van financiële ratio’s. In het vak informaticawetenschappen krijg je tenslotte een eerste inkijk in de wereld van het programmeren.

En daarna?

In de derde graad zijn de studierichtingen Bedrijfswetenschappen en Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen de meest logische vervolgopleidingen.

Na de derde graad ga je normaal gezien verder studeren. Aan de universiteit kan je gaan voor economische studierichtingen zoals Handelswetenschappen of Business Administration of voor informaticarichtingen zoals Informatica of Computerwetenschappen.

Ga je liever naar de hogeschool, dan liggen Accountancy-fiscaliteit, Marketing, Internationaal ondernemen, Toegepaste informatica, Informatiemanagement en multimedia … zeker binnen je mogelijkheden.

Lesuren Bedrijfswetenschappen
3de jaar 4de jaar
aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
geschiedenis11
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen22
Nederlands44
wiskunde44
economie66
wereldwijs
11
informaticawetenschappen22
groeiuur11
coachuur11
aantal lesuren3232