Laptopproject

Ons laptopproject

In dit digitale tijdperk willen wij op onze Campus aan al onze leerlingen een krachtige leeromgeving bieden. Dat doen we onder andere via ons laptopproject. Concreet betekent dit dat al onze leerlingen een laptop huren of kopen en dit telkens in een cyclus van drie jaar. De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen.

Voordelen van laptops in de klas

Er zijn vele redenen waarom we ervoor kiezen om laptops te integreren in onze werking. We lichten de belangrijkste even kort toe.

  • Leren met behulp van laptops biedt veel flexibiliteit. Leerlingen kunnen altijd en overal aan de slag met de leerstof. Handboeken zijn ook vaak digitaal beschikbaar en dus raadpleegbaar op de laptop.
  • Onze leerlingen maken zich heel wat vaardigheden eigen via de laptop. Daarnaast leren ze zelfstandiger werken en leervormen gebruiken die aansluiten bij hun eigen leerstijl.
  • Ten slotte willen we gelijke onderwijskansen bieden voor iedereen. Leerlingen hebben alle softwarepakketten voorhanden op de laptop zodat ze ook thuis de leerstof vlot kunnen inoefenen.
Kostprijs

Wij zijn nog volop in onderhandeling om opnieuw met een scherpe prijs voor de dag te kunnen komen. Dit is echter niet éénvoudig in de huidige markt. Voor een huurlaptop zullen we binnen de prijsvork € 19 – € 20,5 per maand kunnen blijven. Voor een laptop die u meteen koopt zal de prijs tussen € 650 en € 680 liggen. Deze prijzen gelden voor een cyclus van drie jaar. Let wel, door de Digisprong kunnen we de volgende twee schooljaren telkens nog een korting van € 150 toekennen. De korting wordt stapgsgewijs 3 maal per jaar verrekend via de schoolrekening.

Praktische info
  • Alle info hebben we samengevat in onze nieuwe laptopflyer schooljaar 2022-2023.
  • Uitgebreidere informatie kan u ook vinden in onze laptopbrochure (versie 2021-2022). Deze brochure is nog onder revisie en zal ook aangepast worden vanaf het moment dat we zekerheid hebben over de toekomstige prijzen, onze werking zal geen significante wijzigingen ondergaan.