Erasmus+

Wat is Erasmus+?

Het Erasmus+ programma is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor het middelbaar onderwijs. Het is een uitwisselingsprogramma dat leerlingen toelaat in andere Europese landen te gaan studeren of werken.

Erasmus+ in het Sint-Ursula-instituut

Met zijn studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte en dubbele finaliteit komt het instituut in aanmerking voor het organiseren van stages in het buitenland gesubsidieerd door Erasmus+. We bieden binnen deze context jaarlijks aan 40 leerlingen uit de eindjaren de kans om drie weken stage te lopen in een bedrijf in Frankrijk, Spanje, Ierland of Malta.

Onze jarenlange ervaring binnen deze uitwisselingen leert ons dat een internationale stage een enorme boost geeft aan het zelfvertrouwen van de leerling en dat het vele deuren opent op het vlak van hogere studies en het beroepsleven.

Erasmus+ in het Sint-Ursulalyceum en de Sint-Ursulamiddenschool

Met zijn doorstroomgerichte studierichtingen komt het lyceum in aanmerking voor een ander deel van het subsidieprogramma van Erasmus+, namelijk de internationale uitwisseling van studenten.

Concreet betekent dit dat je als leerling uit het vijfde jaar wetenschappen van het lyceum kan solliciteren voor een plekje in het uitwisselingsproject met een school uit Liechtenstein om daar ter plaatse samen aan een STEM-project te werken.

Omgekeerd ontvangen leerlingen en leerkrachten van de middenschool en het lyceum ook deelnemers uit het buitenland. Zo ontvingen onze STEM-leerlingen van het tweede en derde jaar leerlingen en hun leerkrachten uit Spanje, Griekenland en Hongarije voor een uitwisselingsweek in het kader van Students against Air and Water Pollution (SWAP).