De Sint-Ursulamiddenschool, het Sint-Ursulalyceum (ASO-bovenbouw) en het Sint-Ursula-instituut (TSO-/BSO-bovenbouw), die samen de campus Sint-Ursula vormen, delen een gezamenlijke missie.

We willen kwaliteitsonderwijs aanbieden met zorg voor elke leerling en respect voor de eigenheid van iedere persoon.

We wensen dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige en hartelijke mensen die slaagkansen hebben in hun latere studieloopbaan en hun latere beroeps- en privéleven, zodat zij duurzame relaties kunnen aangaan met zichzelf, de ander en de wereld.

We willen onze leerlingen opvoeden vanuit een christelijke levensvisie waarin we verbondenheid centraal stellen. We wensen in samenspraak met alle betrokkenen onze leerlingen optimale kansen te bieden in hun groeiproces.

Vanuit deze missie begeleiden we, coachen we en voeden we onze leerlingen op en leren we hun:

  1. levenslang te leren om hun slaagkansen in het leven te verhogen;
  2. sociale verantwoordelijkheid op te nemen en in verbondenheid te leven en werken;
  3. verantwoordelijkheid op te nemen binnen het schoolleven zodat zij vertrouwd raken met democratische structuren en overlegmethoden;
  4. duurzaam en respectvol om te gaan met hun omgeving;
  5. zorg te dragen voor zichzelf en de gezondheid van anderen;
  6. levenswaarden aan te nemen die bijdragen tot het geluk van iedereen.