PA190643

Afgelopen donderdag konden de zesde jaren van het bso een dagje proeven van het beroepsleven. Voor de Youca Action Day hadden de leerlingen vooraf een job gezocht die hen zoveel mogelijk op het lijf was geschreven. Ze gingen aan de slag bij een kinderdagverlbijf, een bakkerij, het OCMW, de politie, een kledingwinkel, in een rusthuis,... 
Het loon dat ze met hun noeste arbeid hebben verdiend, stonden ze nadien zonder morren af aan het goede doel. 

//sui17-18.campussintursula.be/#!album-323