Lessentabel

32 lesuren3e jaar4e jaar

Godsdienst

Nederlands

Frans

Engels

Duits

Bedrijfseconomie

Informatica

Wiskunde

Geschiedenis

Esthetica

Aardrijkskunde

Natuurwetenschappen

Lichamelijke opvoeding

2

4

5

4

-

3

3

3

1

2

1

2

2

2

4

5

4

2

3

3

3

1

-

1

2

2

Voor wie?

Je komt uit het 2de jaar Grieks-Latijn, Handel, Latijn, Moderne wetenschappen of Sociale en technische wetenschappen. Kom je uit Sociale en technische wetenschappen, dan moeten je Nederlands, Frans en Engels op peil zijn.

Als je van talen houdt, als je graag leest en schrijft, als wiskunde niet je ding is (al wil je dit vak niet verwaarlozen), dan is Handel-talen met gemiddeld 14 lesuren moderne talen per week dé geknipte studierichting voor jou.

Wat leer je?

  • De taalvakken, met een uitgebreider programma dan in Ondernemen en IT en met het nieuwe vak Duits in het vierde jaar, bereiden je voor op een communicatieve loopbaan in de handelswereld. Praktische taalvaardigheid en vlotte communicatie zijn bijzonder belangrijk.
  • Informatica is op toepassingen afgestemd. Het gebruik van de computer passen we toe in tekstverwerking, bij het gebruik van een elektronisch rekenblad en een gegevensbeheerpakket, en bij elektronische presentaties. Natuurlijk hoort er ook werken op het internet bij.
  • Bedrijfseconomie bepaalt mee het handelskarakter van deze studierichting. De leerstof is natuurlijk beperkter dan in Handel.
  • De overige vakken staan mee borg voor een degelijke algemene vorming.

En daarna?

Met Ondernemen en communicatie mik je op twee studierichtingen in de derde graad: Office management en communicatie of Onthaal en public relations. Wil je echter de overgang wagen naar Marketing en ondernemen of Accountancy en IT, dan is er een zeer ernstige inspanning nodig tijdens de grote vakantie voor wiskunde en bedrijfseconomie.