In het kader van hun geïntegreerde proef runnen de leerlingen van 6 Marketing & Ondernemen en 6 Accountancy & IT een minionderneming.Zij krijgen de kans om zelf een onderneming op te starten, een gans jaar draaiende te houden en op het einde van het schooljaar te vereffenen. Ze zijn vrij om een product te kiezen dat ze zullen verkopen. Ze ontwerpen dan een passende huisstijl, gaan op zoek naar leveranciers, werken een marketingcampagne uit en proberen hun producten aan de man te brengen, zodat ze na een jaar hard werken hun aandeelhouders kunnen vergoeden met een behoorlijk dividend.