5de en 6de jaar: Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting met als finaliteit domeingebonden doorstroom. Dat betekent dat je wordt voorbereid op een specifieke selectie van academische en professionele bachelors, in dit geval binnen het domein Economie en organisatie.

Voor wie?

Je hebt een stevige wiskundige basis en werkt graag met cijfers. Je vindt het een uitdaging om complexere vraagstukken uit te pluizen en problemen op te lossen. Je kijkt ernaar uit om meer te leren over economische concepten en het reilen en zeilen binnen bedrijven. Werken met de computer ligt jou ook wel.

Wat leer je?

De studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitbreiding van wiskunde en een uitgebreid pakket economie.

In het onderdeel algemene economie maak je kennis met macro- en micro-economische concepten zoals prijsvorming en duurzame ontwikkeling. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Het onderdeel bedrijfseconomie spitst zich toe op de boekhouding van A tot Z, analyse van de jaarrekening en de mogelijke financieringsbronnen van een onderneming. Daarnaast komen ook kostprijsberekening, sociaal en fiscaal recht, marketing en personeelsbeleid aan bod.

Je proeft ten slotte van aspecten van informaticawetenschappen, waarbij het ontwerpen, beheren en analyseren van databanken en datawarehouses een centrale rol inneemt.

En daarna?

Na de derde graad ga je normaal gezien verder studeren. Aan de universiteit kan je gaan voor studierichtingen zoals Handelswetenschappen en Business Administration. Ga je liever naar de hogeschool, dan liggen Accountancy-fiscaliteit, Marketing, Internationaal ondernemen … zeker binnen je mogelijkheden.

Lesuren Bedrijfswetenschappen
5de jaar6de jaar
aardrijkskunde11
Engels22
Frans23
geschiedenis11
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen21
Nederlands33
wiskunde44
bedrijfswetenschappen88
informaticawetenschappen22
academische taal11
wiskunde+11
wereldwijs11
aantal lesuren3232