5de en 6de jaar: Applicatie- en databeheer

Applicatie- en databeheer is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Dat betekent dat theoretische inzichten en concepten worden aangereikt om ze nadien om te zetten in de praktijk en zo concrete uitdagingen effectief aan te pakken. Op die manier word je voorbereid op een specifieke selectie van professionele bachelors en de arbeidsmarkt, in dit geval binnen het domein Economie en organisatie.

Voor wie?

Je bent analytisch en wiskundig aangelegd. Creatief denken en innovatieve oplossingen bedenken voor technische problemen doe je graag. Je bent zelfredzaam en zelfstandig werken ligt je wel. Je kijkt ernaar uit om binnen een bedrijf de courante taken van informaticus op te nemen.

Wat leer je?

In deze studierichting ligt de focus op het ontwikkelen van de competenties van een functioneel digitaal ondersteuner. Dit betekent dat je na je studies voldoende bagage hebt om in een bedrijf bestaande kantoorsoftware en infrastructuren aan te passen en werknemers te ondersteunen bij het gebruik ervan.

In het onderdeel informaticawetenschappen maak je kennis met de bouwstenen van databanken en digitale systemen. Je leert hoe je databanken kan creëren en bevragen. Je ontdekt hoe je bestaande (web)applicaties kan aanpassen en zelf nieuwe toepassingen kan ontwikkelen. Ook het aanpassen van computer- en netwerkconfiguraties komt aan bod.

In het onderdeel gevorderde STEM ontwikkel je oplossingen voor technische problemen aan de hand van probleemoplossende strategieën. Je leert te denken in functie van het proces en ook je technologische vaardigheden worden verder ontwikkeld.

En daarna?

Na de derde graad kan je voortstuderen aan de hogeschool. Logische studierichtingen zijn dan Toegepaste informatica of Informatiemanagement en multimedia. Indien je niet wil verder studeren, kan je ook meteen aan de slag gaan in de IT-afdeling van een bedrijf of organisatie.

Lesuren applicatie- en databeheer
5de jaar6de jaar
aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
geschiedenis11
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen11
Nederlands22
wiskunde33
wereldwijs11
applicatie- en databeheer1212
Engels+ IT labo11
toegepaste economie22
aantal lesuren3232