opvoedingsproject

Wat wordt er van de leerlingen verwacht om deze doelstellingen te realiseren?

1.leervaardig

We willen dat onze leerlingen, aanvankelijk onder begeleiding, een goede studiemethode opbouwen, om ze uiteindelijk zelfstandig te hanteren.

2.sociaal

De leerlingen zullen leren overleggen en samenwerken met mensen op school en daarbuiten.

3.democratisch

We verwachten dat onze leerlingen verantwoordelijkheid leren dragen en, via werkgroepen en leerlingenraden, tot overleg komen.

4.milieubewust

De leerlingen moeten respect hebben voor materiaal en omgeving en actief meewerken aan het milieubeleid op school.

5.gezond

We verwachten dat onze leerlingen zorg dragen voor hun eigen lichaam en de gezondheid van anderen.

6.verbonden, goed en gelukkig

We wensen dat de leerlingen aandacht hebben voor levenswaarden zoals, verdraagzaamheid, geduld, vertrouwen, rechtvaardigheid, oprechtheid, goedheid, ... en zo bijdragen tot het eigen geluk en dat van anderen. De leerlingen moeten respect opbrengen voor de wijze waarop geloof beleefd en gevierd wordt en ervoor openstaan.