Het is belangrijk dat je goed nadenkt over de juiste studierichting. Onze school heeft heel wat te bieden als je geïnteresseerd bent om na het middelbaar hogere studies te starten of een job uit te oefenen in de handels- of modewereld.

Hieronder vind je het overzicht van het studieaanbod in het Sint-Ursula-instituut én onze volledige campus.

002StudierichtingenUitnodiging

In onze brochure stellen we de verschillende studierichtingen uitgebreid aan je voor:

BrochureSUI2020-2021.pdf

Het handelsonderwijs geeft je meer pijlen op je boog:

 • Je kunt na het 6de jaar verder studeren in het hoger onderwijs, vooral in het economisch hoger onderwijs (professionele bachelor).
 • Je kunt direct na het 6de jaar, maar beter na het 7de jaar, als volledig opgeleide bediende of office assistant aan het werk, op een overheidsdienst, in de zakenwereld of in de dienstensector.
 • Je mag je na Accountancy en IT (Boekhouden-informatica), Marketing en ondernemen (Handel), IT en netwerken (Informaticabeheer), 7 Business Support, 7 Logistics (optioneel), 7 Retailmanagement en visual merchandising en 7 Mode-verkoop als zelfstandige vestigen dankzij je opleiding in bedrijfsbeheer.
 • Je krijgt een ruime, algemene vorming.
  Om doel te treffen met één van de eerste drie pijlen, is deze vierde pijl onmisbaar in je koker!

Het modeonderwijs geeft je een zekere toekomst in de modesector:

 • Je kunt aan de slag als confectiemedewerker, retoucheuse, naaister of winkelbediende in de modedetailhandel.
 • Na het 7de jaar kan je in een kledingbedrijf terecht voor atelierwerk, atelierleiding, patroontekenen (dankzij je opleiding met een modern cadcamsysteem) en kwaliteitscontrole. In de kledingdistributie gaat het om verkopen en/of retoucheren.
 • Je krijgt de kans om het getuigschrift op het vlak van basiskennis van het bedrijfsbeheer te behalen en zo je eigen zaak op te starten.

Logische studieovergangen

Overgang van het tweede naar het derde jaar

tso

Alle opties van het 2de jaar (Grieks-Latijn, Handel, Latijn, Moderne wetenschappen, Sociale en technische vorming) geven toegang tot vier studierichtingen in de 2de graad: Ondernemen en IT (Handel, tso) en Ondernemen en communicatie (Handel-talen, tso), Office en retail (Kantoor en Verkoop, bso) en Moderealisatie en -presentatie (bso).

bso

Het beroepsvoorbereidend leerjaar geeft toegang tot de 2de graad Office en retail (Kantoor en Verkoop, bso) en Moderealisatie en -presentatie (bso).

Overgang van het vierde naar het vijde jaar

tso

Ondernemen en IT (Handel) leidt normaal naar

 • Accountancy en IT (Boekhouden-informatica), een boekhoudkundig-administratieve opleiding voor leerlingen met aanleg voor wiskunde, logica, informatica en boekhouden,
 • IT en netwerken (Informaticabeheer), met een sterke specialisatie in toegepaste informatica en een ruime algemene vorming,
 • Marketing en ondernemen (Handel), de polyvalente studierichting in de 3de graad.

Ondernemen en communicatie (Handel-talen) leidt normaal naar

 • Office management en communicatie (Secretariaat-talen), een studierichting voor leerlingen met aanleg voor talen, onthaal en secretariaatswerk,
 • Onthaal en public relations, voor sociale, vlotte en organisatorisch vaardige leerlingen.
bso

Office en retail (Kantoor en Verkoop) leidt naar

 • Office en logistiek (Kantoor)
 • Office en retail (Kantoor)
 • Retail en logistiek (Verkoop)
 • Retail en visual merchandising (Verkoop)

Moderealisatie en -presentatie leidt naar Moderealisatie en -verkoop.

Na het zesde jaar

tso

Na het 6de jaar Accountancy en IT (Boekhouden-informatica), IT en netwerken (Informaticabeheer), Marketing en ondernemen (Handel), Office management en communicatie (Secretariaat-talen) en Onthaal en public relations kan je meteen naar het hoger onderwijs óf naar Se-n-Se Legal and Insurance Management, een één jaar durende Se-n-Se-studierichting die je bij ons op school kan volgen.

bso

In het specialisatiejaar Business Support, Logistics, Retailmanagement en visual merchandising  of Mode-verkoop kan de leerling het diploma secundair onderwijs behalen.