SUIHansBaseline

De allerlaatste foto is meteen ook een eerbetoon aan de ontwerper van deze knappe fotocampagne. Hans Machielsen is immers de man die het digitale werk voor zijn rekening nam. In één adem vermelden we graag nog eens de twee andere drijvende krachten achter deze campagne, namelijk Annemie Dillen (SUI) en Stéphane Du Jardin (SUM).
Laten we natuurlijk ook de leerling op de foto niet uit het oog verliezen, want de essentie van deze campagne was net de gemeenschappelijke passie die leerkrachten en leerlingen met elkaar delen! In dit geval is de mengtafel hun geliefkoosde speelgoed!