Derde graad - Office management en communicatie (Secretariaat-talen)

Lessentabel

Omdat je meestal een keuze moet maken tussen één van onderstaande studierichtingen, worden ze samen op één pagina besproken.

 Onthaal en public relationsOffice management en communicatie
34 lesuren 5e j. 6e j. 5e j. 6e j.
Godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Duits

Zakelijke communicatie
   Nederlands
   Frans
   Engels

Geschiedenis
Esthetica
Wiskunde
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen

Toegepaste economie
   Recht
   Secretariaat
   Stage *

ICT en presentatietechn.

PR
   Gesprekstechnieken
   OPR-technieken
   Projecten
   Toegep. psychologie
   Stage/Projecten

Lichamelijke opvoeding

2
3
3
3
2


-
-
-

1
1
2
1
-


-
-
-

2


3
3
4
2
-

2

2
3
3
3
2


-
-
-

1
1
2
1
-


-
-
-

3


2
3
2
2
2

2

2
3
3
2
3


2
2
2

1
1
2
1
1


-
5
2

-


-
-
-
-
-

2

2
3
4
2
3


2
2
1

1
1
2
1
1


2
5
*

-


-
-
-
-
-

2


*
 In het 6de jaar verblijven de leerlingen van Office management en communicatie drie weken in Nantes (Frankrijk) om zowel het bedrijfsleven als de cultuur van deze Franse grootstad te leren kennen.

Onthaal en public relations

Voor wie?

Je kiest voor een brede maatschappelijke en sociale vorming. Je bent van nature vlot, flexibel en correct in de omgang met mensen. Je spreekt daarnaast ook goed Frans en Engels. Kom je uit 4 Handel-talen of ben je bereid om bij te werken voor vakken zoals Duits en informatica, dan is deze studierichting een goede keuze voor jou.

Wat leer je?

Je krijgt een opleiding tot onthaalbediende en doet praktijkervaring op als host of hostess op evenementen en beurzen. Je krijgt les over etiquette en omgangsvormen en wordt getraind in sociale vaardigheden.

Bovendien maak je kennis met alle aspecten van public relations en evenementenorganisatie.

Je krijgt niet enkel de theorie maar leert ook de praktijk tijdens een stage van twee weken en door het organiseren van een echt evenement.

De algemene en bedrijfsgerichte vorming worden aangevuld met een opleiding in ICT (tekstverwerking en informatica). Via het vak projecten worden de leerinhouden uit de andere vakken toegepast.

En daarna?

Je wordt voorbereid op het hoger onderwijs. Een professionele bacheloropleiding ligt in de mogelijkheden. Je kan eveneens kiezen voor een korte Se-n-Se-opleiding. Hierdoor verhoog je je kans op tewerkstelling.

Wil je meteen de arbeidsmarkt op dan zal je tewerkstelling te maken hebben met het uitdragen van het imago van bedrijf of organisatie, en dan zijn de kennis van het bedrijf, de onthaal- en PR-technieken, de etiquette en de omgangsvormen alsook verkoopstechnieken belangrijk. Ofwel kies je een beroep in de sociale sector en daarvoor is een degelijke kennis van de sociale relaties, van de gespreks- en begeleidingstechnieken en psychologisch doorzicht onmisbaar.

Office management en communciatie (Secretariaat-talen)

Voor wie?

Je komt uit 4 Handel-talen met een goede basis in informatica en tekstverwerking. Je kiest voor Office management en communicatie, omdat je aanleg hebt voor de vier vaardigheden in het taalonderwijs: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Het toepassingsgebied is praktisch en zakelijk. Je houdt van gevarieerd officewerk met veel contact binnen en buiten het bedrijf of de organisatie.

Wat leer je?

Bij de talen ligt de klemtoon op het zakelijk taalgebruik in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Duits sluit naadloos aan op de twee-urencursus in Handel-talen.

In het vak secretariaat gaat aandacht naar bedrijfsadministratie, de organisatie van het secretariaat en het gevorderd gebruik van het officepakket.

In het vijfde jaar wordt de theorie aan de praktijk getoetst tijdens een twee weken durende kennismakingsstage in een bedrijf of organisatie in de omgeving van Lier. In het laatste jaar ga je de uitdaging aan om gedurende drie weken te proeven van de rijkdom van de Franse cultuur en om ervaring op te doen in een echte Franse onderneming. Je maakt in dit kader onder de begeleiding van ervaren leerkrachten een onvergetelijke reis naar Nantes.

En daarna?

Je wordt voorbereid op het hoger onderwijs. Een professionele bacheloropleiding ligt in de mogelijkheden. Wil je liever meteen aan het werk, dan kan dit als 'office assistant'.

Je kan ook kiezen voor een korte Se-n-Se-opleiding. Hierdoor verhoog je je kans op tewerkstelling.