Lessentabel

Omdat je meestal een keuze moet maken tussen één van onderstaande studierichtingen, worden ze gezamenlijk op één pagina besproken.

 Accountancy en ITIT en netwerkenMarketing en ondernemen
34 lesuren5de j.6de j.5de j.6de j.5de j.6de j.
Godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Geschiedenis
Esthetica
Wiskunde
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Toegepaste informatica
Stage/Seminarie
Bedrijfseconomie
Bedrijfsbeheer
Lichamelijke opvoeding
2
3
3
3
-
1
1
4
1
1
5
-
8
-
2
2
3
3
3
-
1
1
4
1
1
5
-
8
-
2
2
3
3
3
-
1
1
4
1
1
11
-
-
2
2
2
3
3
3
-
1
1
4
1
1
9
2
-
2
2
2
4
4
3
2
1
1
3
1
1
-
-
10
-
2
2
4
4
3
2
1
1
3
1
1
-
-
10
-
2

Accountancy en IT (Boekhouden-informatica)

Zoals de naam van de studierichting doet vermoeden, steunt de opleiding Accountancy en IT op twee peilers: Toegepaste informatica en Bedrijfseconomie.

In Bedrijfseconomie ligt de klemtoon op boekhouden, met aandacht voor het beleid van een onderneming en de gevolgen hiervan op boekhoudkundig vlak. Maar ook de doelstellingen tot het behalen van het attest bedrijfsbeheer worden hierin verwerkt.

Toegepaste informatie omvat zowel het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen (inclusief programmeren) als het ontwikkelen van databanken met gebruiksvriendelijke (web)toepassingen.

In de talen wordt ruim aandacht besteed aan de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.

Een brede algemene vorming is het sluitstuk van deze studierichting.

Om te starten in deze studierichting kom je bij voorkeur uit 4 Handel. Is dit niet zo, dan is wellicht zowel de boekhoudkundige vorming als de informaticavorming onvoldoende en wordt een extra inspanning gevraagd om de eventuele achterstand weg te werken.

Je moet een goede wiskundige basis hebben en ook aanleg voor logisch en analytisch denken is onontbeerlijk.

IT en netwerken (Informaticabeheer)

Je hebt een uitgesproken belangstelling voor het beheren van computerapparatuur en -programmatuur (hardware en software). Je bezit een stevige wiskundige basis en kan goed logisch redeneren.

Je wordt opgeleid om computersystemen en netwerken op te zetten, te onderhouden en uit te breiden. Hierbij ligt de klemtoon op het efficiënt oplossen van probleemsituaties, het begeleiden van pc-gebruikers en het beheersen van de informatieverwerking.

Grote gehelen elektronica worden geïntegreerd in de lessen toegepaste informatica. Dit is een belangrijke meerwaarde voor je verdere studies.

Naast het verwerven van specifieke vakkennis gaat er veel tijd naar het verwerven van functionele talenkennis en naar de algemene vorming, want ook IT en netwerken is een echte handelsrichting.

Om een geschikt advies te kunnen geven bij de inschrijving, organiseren we enkele proeven.

Marketing en ondernemen (Handel)

Als je voor Marketing en ondernemen kiest, moet je de basis van de bedrijfsgerichte vorming bezitten, zowel op commercieel, boekhoudkundig als wiskundig vlak. Ook een degelijke informaticavorming is noodzakelijk. Kom je uit 4 Handel, dan doorliep je de ideale voorbereiding.

De bedrijfseconomische vorming bestaat uit drie onderdelen, namelijk een commercieel, een administratief en een bedrijfsgericht gedeelte. Er wordt aandacht besteed aan marketing, aan- en verkopen op nationaal en internationaal niveau, het afhandelen van administratie, het voeren van een boekhouding en het ondernemen.

Deze onderdelen worden niet alleen theoretisch behandeld, maar ook praktisch door het oprichten van een minionderneming en bedrijfsbezoeken.

In de algemene vorming krijg je Nederlands, Frans, Engels en Duits vanuit een bedrijfseconomische invalshoek.