Deze gloednieuwe werkgroep (sinds 17-18) is de opvolger van MOS (milieu op school), maar ziet het ruimer dan alleen milieu. Zo verwoorden ze het zelf: ""We willen een positieve impact hebben op verschillende domeinen van het leven van onze leerlingen. We werken op de laatste drie pijlers van onze opvoedingsproject: milieubewust, gezond, goed en gelukkig. "