CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning.

Daar wordt u niet veel wijzer van, toch? Het houdt in dat een school vakken mag aanbieden in het Frans, Engels of Duits.  Onderzoek heeft al aangetoond dat “CLIL-leerlingen” niet alleen een grotere taalbeheersing en meer spreekdurf aan de dag leggen, maar ook de inhoud van dat vak beter verwerken.De vreemde taal dwingt hen als het ware om na te denken waarover de leerstof gaat en leidt net daarom tot diepere inzichten. Zowel taalzwakke als taalvaardige leerlingen halen dus hun voordeel uit dit systeem. 


Concreet betekent CLIL voor onze school:

  • dat de lessen Retail in 4 Office-retail in het Engels worden gegeven;
  • dat er in 5OMC twee lesuren Office Management in het Frans worden gegeven;
  • dat de lessen retail in 5 OR en R in het Engels worden gegeven.
  • dat de lessen esthetica in 5MO, 5OMC en 5CM in het Frans gegeven worden.

Overzicht CLIL op onze campus en extra toelichting: pdfbrochure CLIL 19-20