opvoedingsproject

De zes doelstellingen:

1.leervaardig

Wij willen onze leerlingen onderwijs met kwaliteit aanbieden; we willen ze leren ernstig werken, voor hun eigen toekomst en die van onze samenleving.

2.sociaal

Wij willen onze leerlingen motiveren om met anderen steeds overleg te plegen en samen te werken. Wij sillen dat ze kunnen opkomen voor zichzelf, zonder anderen te schaden.

3.democratisch

Wij willen dat onze leerlingen hun rechten kennen en hun plichten nakomen en anderen respecteren in denken en handelen.

4.milieubewust

Wij willen onze school en omgeving aangenaam en aantrekkelijk maken. We willen dat onze leerlingen zorg leren dragen voor de natuur en het milieu.

5.gezond

Wij sporen onze leerlingen aan om gezond te leven en trachten ze weerbaar te maken tegen risicogedrag.

6.verbonden, goed en gelukkig


Vanuit een open, christelijke visie willen we dat leerlingen goede mensen worden, zelf gelukkig zijn en anderen gelukkig maken. We willen, verbonden met elkaar, op zoek gaan naar wie mensen samenbrengt en naar wat mensen verbindt.