opvoedingsproject

Er wordt geopteerd voor een kernachtig opvoedingsproject. De doelstellingen komen uit de vakoverschrijdende thema's die in het leerplan opgenomen zijn. Vakoverschrijdende thema's zijn onderwerpen die in verschillende leervakken behandeld worden of buiten de vakken aan bod komen. Die onderwerpen zijn: leren leren, sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin (democratie), gezondheidsopvoeding en milieu-opvoeding.

Die vijf sluiten naadloos aan bij de hoofddoelstelling: opvoeden vanuit een christelijke levensopvatting, het religieuze (verbonden) en de liefde (goed en gelukkig) staan daarin centraal.

De christelijke inspiratie wordt als laatste punt geformuleerd zodat het belangrijkste punt het laatste woord heeft.